Vliv daňové optimalizace na bonitu společnosti

Daňová optimalizace je způsob, kterým se společnosti snaží snížit své daňové zatížení. Toho lze dosáhnout různými způsoby, například správným využíváním daňových úlev a odpočtů, využíváním daňových rájů nebo strukturováním obchodních transakcí s cílem minimalizovat daňové povinnosti.  Bonita podniku je pojem, který se používá k popisu finanční stability a zdraví podniku. Při žádosti o úvěr je […]

Morálka ve finančním poradenství

V letošním roce se nám opět roztrhl s různými investičními podvody, ať už jedná o prodej dluhopisů, různých investičních fondů podnikajících podle § 15 ZISIF nebo nejrůznějších kryptoměnových tokenů. Bohužel tomu nahrává i vysoká inflace, lidé totiž hledají taková řešení, která ji překonají (i když je to v podstatě hledání jednorožce). Sám jsem byl v poslední době osloven, abychom […]

Finanční gramotnost aneb nechci skončit u nebankovních půjček

Finanční gramotnost je pro nás jako finanční poradce tématem číslo jedna. Je totiž zřejmé, že v současné situaci, kdy dochází nejen vlivem inflace ke skokovému navyšování cen pohonných hmot, potravin, energií atd., je důležité, aby lidé dělali finančně gramotná rozhodnutí. Finanční gramotnost je ale často zaměňovaná se schopností vyhodnotit, který úvěr je výhodnější, nebo který spořicí účet […]