Finance Archivy - 4poradci

Jaké jsou aktuální možnosti krátkodobého zhodnocení finančních prostředků?

Většina lidí už si naštěstí uvědomuje, jak je důležité své prostředky spravovat, dlouhodobě je zhodnocovat a chránit vůči inflaci. Především na důchod je tato myšlenka velmi důležitá, hlavně vzhledem k nejistotě vůči státnímu důchodu, u kterého je víceméně jasné, že pro mladé generace nebude nijak valný. Jak ovšem naložit s prostředky v kratším horizontu, kde […]

Jak diverzifikovat své portfolio nad rámec investování do akcii?

Jednou z věcí, které rozumí i začínající investoři, je koncept diverzifikace neboli kombinování tříd aktiv za účelem snížení rizika. Ale i s dobře diverzifikovaným akciovým portfoliem je investor stále vystaven tržnímu riziku (neboli systematickému riziku), které nelze snížit přidáním dalších kusů akcií. Přečtěte si o principech diverzifikace a také o tom, jak můžete jako investoři […]

Propad na realitním trhu o 50 %

            Loňský rok byl velmi turbulentní, ať už z pohledu vysoké inflace, propadu na kapitálových trzích nebo reakce ČNB, která zvýšila úrokové sazby. To všechno byly také hlavní faktory, které ovlivnily poptávku po nemovitostech. V roce 2022 ceny nemovitostí klesaly v průměru pouze o 4 % a pokles prodejů na realitním trhu se projevil u všech typů […]

NFT podvod Logana Paula

YouTuber a internetová osobnost Logan Paul se nedávno ve veřejném prostoru ocitl s masivním terčem na zádech. Paul se posledních několik let po fiasku „sebevražedného lesa“ v prosinci 2017 snažil znovu získat důvěru svých fanoušků. Nyní je však zpět na horké půdě, poté co na svých sociálních sítích a v podcastu Impaulsive propagoval blockchainovou hru […]

Vliv daňové optimalizace na bonitu společnosti

Daňová optimalizace je způsob, kterým se společnosti snaží snížit své daňové zatížení. Toho lze dosáhnout různými způsoby, například správným využíváním daňových úlev a odpočtů, využíváním daňových rájů nebo strukturováním obchodních transakcí s cílem minimalizovat daňové povinnosti.  Bonita podniku je pojem, který se používá k popisu finanční stability a zdraví podniku. Při žádosti o úvěr je […]

Morálka ve finančním poradenství

V letošním roce se nám opět roztrhl s různými investičními podvody, ať už jedná o prodej dluhopisů, různých investičních fondů podnikajících podle § 15 ZISIF nebo nejrůznějších kryptoměnových tokenů. Bohužel tomu nahrává i vysoká inflace, lidé totiž hledají taková řešení, která ji překonají (i když je to v podstatě hledání jednorožce). Sám jsem byl v poslední době osloven, abychom […]

Finanční gramotnost aneb nechci skončit u nebankovních půjček

Finanční gramotnost je pro nás jako finanční poradce tématem číslo jedna. Je totiž zřejmé, že v současné situaci, kdy dochází nejen vlivem inflace ke skokovému navyšování cen pohonných hmot, potravin, energií atd., je důležité, aby lidé dělali finančně gramotná rozhodnutí. Finanční gramotnost je ale často zaměňovaná se schopností vyhodnotit, který úvěr je výhodnější, nebo který spořicí účet […]