Finanční gramotnost aneb nechci skončit u nebankovních půjček

Finanční gramotnost je pro nás jako finanční poradce tématem číslo jedna. Je totiž zřejmé, že v současné situaci, kdy dochází nejen vlivem inflace ke skokovému navyšování cen pohonných hmot, potravin, energií atd., je důležité, aby lidé dělali finančně gramotná rozhodnutí. Finanční gramotnost je ale často zaměňovaná se schopností vyhodnotit, který úvěr je výhodnější, nebo který spořicí účet nese vyšší zhodnocení. Dle mého názoru tady ale není jádro problému. Málokdy totiž potkám klienta, který by si nedokázal porovnat nabídku úvěrových produktů nebo si na internetu najít srovnání úroků na spořicích účtech (rozhodnutí zhodnotit volné prostředky nicméně lze obecně charakterizovat jako finančně gramotné).

Problém finanční gramotnosti začíná ještě o stupeň výše. Je sice hezké, když se rozhodnete zhodnocovat prostředky pro děti, které jim chcete předat za 20 let, ovšem spořicí účet nebude nejspíše ta nejlepší varianta. Netvořit rezervy a žít od výplaty k výplatě také není z dlouhodobého hlediska moudré. A takových příkladů bych našel celou řadu.

Největší vliv na úroveň finanční gramotnosti má dětství a rodina. Je určitě správné, že se akcentuje výuka finanční gramotnosti ve školách, ale je na každém rodiči, aby akceptoval i svou vlastní odpovědnost. Musíte si uvědomit, že finanční gramotnost ovlivní velmi výrazně budoucí život Vašeho případného potomka. Je pravda, že za peníze si Vaše dítě štěstí nekoupí, ale špatná finanční situace ho učiní velmi rychle nešťastným.

Abychom pouze moudře neradili, rozhodli jsme se za naši společnost 4poradci přiložit ruku k dílu a začali jsme na zlepšování finanční gramotnosti spolupracovat se sdružením EFPA ČR, které dlouhodobě pomáhá zlepšovat úroveň finanční gramotnosti v ČR. Dále připravujeme sérii workshopů na téma finanční gramotnosti, které nebudou o finančních produktech, ale o tom jak si například nastavit finance v rámci partnerského vztahu, rodiny nebo jednotlivce.

Ing. Marek Kubis, EFA