Vznik myšlenky o kolektivním investováním

Zdá se mi, že málokdo si uvědomuje, jak stará je myšlenka kolektivního investování.Většinou lidé tipují, že první podílový fond vznikl někdy okolo roku 1930, což je víceméně pravda, pokud se budeme bavit o prvních oficiálních regulovaných podílových fondech. Nicméně samotná myšlenka kolektivního investování je mnohem starší. Obecně uznávaným předchůdcem klasického podílového fondu je fond s názvem […]

Daňové úlevy ve finančních produktech

V tomto článku jsem se rozhodl pro Vás sepsat přehled produktů, které stát podporuje, ať už formou příspěvku nebo daňové úlevy. Obvykle bývá státní podpora nebo daňové úlevy podmíněny držením produktu po určitou dobu/do určitého věku. Penzijní připojištění/Doplňkové penzijní spoření: tento produkt stát podporuje jak formou příspěvku, tak daňové úlevy. Výše podpory se odvíjí od výše platby, […]

Vliv daňové optimalizace na bonitu společnosti

Daňová optimalizace je způsob, kterým se společnosti snaží snížit své daňové zatížení. Toho lze dosáhnout různými způsoby, například správným využíváním daňových úlev a odpočtů, využíváním daňových rájů nebo strukturováním obchodních transakcí s cílem minimalizovat daňové povinnosti.  Bonita podniku je pojem, který se používá k popisu finanční stability a zdraví podniku. Při žádosti o úvěr je […]

Morálka ve finančním poradenství

V letošním roce se nám opět roztrhl s různými investičními podvody, ať už jedná o prodej dluhopisů, různých investičních fondů podnikajících podle § 15 ZISIF nebo nejrůznějších kryptoměnových tokenů. Bohužel tomu nahrává i vysoká inflace, lidé totiž hledají taková řešení, která ji překonají (i když je to v podstatě hledání jednorožce). Sám jsem byl v poslední době osloven, abychom […]

Složené úročení aneb 8.div světa

p.a.- „per annum“, zhodnocení za jeden rok Úplným základem pro pochopení síly investic je složené úročení. Pomáhá totiž lidem nashromáždit velkou částku prostředků již s malým měsíčním vkladem. Již Albert Einstein prohlásil složené úročení za osmý div světa, a to pro jeho sílu jako mocnitele vložených prostředků. Složené úročení funguje jednoduše tak, že se vám […]

Jak pojistit auto, abyste v případě nehody nepřicházeli zbytečně o bonusy

Na trhu je momentálně spousta kombinací pojištění a připojištění a může být obtížné se v nich orientovat. Při rozhodování hraje velkou roli samozřejmě hlavně cena a rozsah pojistného plnění. V tomto článku se proto zaměříme na faktor, jenž má na výši pojištění výrazný vliv, tedy na bonusový systém, díky kterému lze cenu pojištění Vašeho auta […]

Penzijní připojištění – co s ním v kontextu současné ekonomické situace

Penzijní spoření je jeden z nejrozšířenějších finančních produktů v ČR. V tomto článku bych se chtěl zaměřit na jeho starší variantu – penzijní připojištění, které bylo možné sjednat do 31.12.2012. Tento produkt je díky garanci nezáporného zhodnocení, státnímu příspěvku, daňovým úlevám a možným příspěvkům zaměstnavatele velmi populární nástroj přípravy na penzi. Všechny tyto benefity ovšem dle mého názoru […]

Jak se chovat během propadu na akciovém trhu?

Jedná se o velice důležitou otázku a rozhodně byste na ni měli znát odpověď již předtím, než začnete investovat. Propady na akciovém trhu jsou totiž běžné a člověk s nimi jednoduše musí počítat. Historicky se můžeme setkat s různě velkými propady a lze je rozdělit do dvou základních skupin. První z nich jsou poklesy o […]

Co má největší vliv na úrokové sazby úvěrových produktů?

Pojem úroková sazba, co to vůbec znamená? Zjednodušeně se dá tvrdit, že se jedná o měřítko ceny peněz. Znázorňuje část jistiny, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli za stanovenou dobu. Spolu s úrokovými sazbami nesmíte opomenout také na inflaci, která hraje významnou roli. Děli se totiž na nominální a reálnou úrokovou sazbu. Nominální úrokové sazby se […]

Co je první věc, kterou musí člověk udělat předtím než začne investovat?

Zdá se mi, že v poslední době se investování hodně zpopularizovalo. Ať už díky Radovana Vávry a jeho „S and Pí five hundred“ nebo Erika Meldika a jeho investičním tipům. Nebudu hodnotit kvalitu jejich obsahu, ale všem těm lidem patří dík, že upoutali pozornost běžných lidí na investice, které jim můžou v životě pomoct si […]