Jak diverzifikovat své portfolio nad rámec investování do akcii?

Jednou z věcí, které rozumí i začínající investoři, je koncept diverzifikace neboli kombinování tříd aktiv za účelem snížení rizika. Ale i s dobře diverzifikovaným akciovým portfoliem je investor stále vystaven tržnímu riziku (neboli systematickému riziku), které nelze snížit přidáním dalších kusů akcií.

Přečtěte si o principech diverzifikace a také o tom, jak můžete jako investoři vytvořit skutečně diverzifikované portfolio.

Co přesně je diverzifikace?

Diverzifikace funguje tak, že své investice rozdělíte mezi různé třídy aktiv (např. akcie, dluhopisy, hotovost, fondy peněžního trhu, nemovitosti atd.), které mají nízkou vzájemnou korelaci. Nízká korelace snižuje volatilitu. Ceny aktiv rostou a klesají v různých časech, různým tempem a na základě různých faktorů. Portfolio, které drží diverzifikovaná aktiva, je zkrátka bezpečnější a má dlouhodobě vyšší výnosnost.

Jak funguje korelace?

Pokud jsou dvě třídy aktiv dokonale korelované, říká se, že mají korelaci +1. To znamená, že se vzájemně pohybují v souladu, ať už směrem nahoru nebo dolů.

Zcela náhodná korelace – vztah, ve kterém se šance na růst jednoho aktiva rovná šanci na jeho pokles. Nelze změřit závislost obou aktiv – jejich korelace je 0.

Pokud se dvě třídy aktiv pohybují v přesném protikladu – při každém růstu jednoho aktiva dojde ke stejnému poklesu druhého aktiva – jsou tyto dvě třídy aktiv negativně korelované neboli mají korelaci -1.

Diverzifikované portfolio akcií vs. diverzifikované portfolio aktiv

Když hovoříme o významu diverzifikace akciového portfolia, máme na mysli snahu investora snížit expozici vůči nesystematickému riziku (tj. riziku specifickému pro danou společnost) investováním do různých společností z různých sektorů, odvětví nebo dokonce zemí. Diverzifikované akciové portfolio obsahuje širokou škálu akcií, ale stále je zaměřeno na tuto jedinou třídu aktiv.

Když hovoříme o diverzifikaci mezi třídami aktiv, platí stejný koncept, ale v širším rozsahu. Diverzifikací držby napříč různými třídami aktiv investor snižuje expozici vůči systémovému riziku kterékoli jedné třídy aktiv. Pokud tedy dojde ke krachu na trhu, který způsobí pád cen všech akcií v portfoliu, ostatní nekorelovaná aktiva nemusí ztratit hodnotu ve stejnou dobu, což zajistí dodatečnou stabilitu.

Stejně jako držení akcie jediné společnosti, tak držení diverzifikovaného akciového portfolia znamená, že jste vložili „všechna vejce do jednoho košíku“. Stále jste do značné míry vystaveni tržnímu riziku. Pouze investováním do různých typů aktiv snížíte expozici vůči tržnímu nebo systémovému riziku jedné třídy aktiv na minimum.

Jak diverzifikovat své portfolio

Dluhopisy

Dluhopisy jsou oblíbeným způsobem diverzifikace díky své nízké korelaci s ostatními hlavními třídami aktiv, zejména s akciemi. Oblíbené jsou také další investice s pevným úrokem, jako jsou termínované vklady nebo fond peněžního trhu jehož výnos se odvozuje od dvoutýdenní repo sazby vyhlášené Českou národní bankou.

Nemovitosti

Další možností jsou nemovitosti, které mají relativně nízkou korelaci s akciemi. Přidání části nemovitostí do portfolia je praktickým příkladem diverzifikace, a to především proto, že mnoho lidí (prostřednictvím vlastnictví domů) už do trhu s nemovitostmi investuje.

Nemovitostní fondy nebo realitní investiční fondy (REIT) představují snadnou a levnější alternativu k přímému nákupu nemovitostí. REITs se obchodují jako akcie na hlavních burzách. Investují přímo do nemovitostí a hypoték a obvykle nabízejí vysoké výnosy. Protože nemovitosti mají relativně nízkou korelaci s akciemi, je investice do REITs dobrým způsobem diverzifikace.

Komodity

Ikonickou komoditou je zlato. Zlato (a další drahé kovy) jsou uchovateli hodnoty, kteří nepodléhají vlivům změn úrokových sazeb. Ačkoli někteří investoři mohou diskutovat o hodnotě zlata jako „bezpečného přístavu“, historicky má zlato tendenci udržovat si svou hodnotu v čase. Jen je třeba se uvědomit, že ani zlato není všespásné a samotné vás vůči inflaci neochrání. Nicméně své místo v portfoliu určitě má.

Měny

Měny mohou být důležitou součástí diverzifikační strategie. Typický český investor má obvykle všechen majetek denominovaný pouze v české koruně. Pozor na to, měna je totiž ovlivňována makroekonomickým vlivy. Proto pokud chcete budovat dlouhodobě bezpečné portfolio, tak si v něm své místo určitě zaslouží i cizí měny, a to především euro, americký dolar nebo například britská libra.

Bc. Denis Gregus