Zamyšlení nad pojištěním – proč a na co se pojišťovat?

Jak se nejlépe pojistit? Na tuto otázku bohužel neexistuje jedna správná odpověď. Pokud by bylo pojištění zdarma, všichni bychom chtěli být pojištěni na každé riziko a na maximální možné částky. Jelikož pojištění zdarma není (ačkoliv se nám to někdy marketing finančních institucí pokouší namluvit), snažíme se najít optimální poměr mezi cenou a výkonem. Z pohledu klienta to často vypadá tak, že se pojišťuje na události, které pravděpodobně mohou nastat.

Tento přístup není optimální, pokud do úvahy nezahrneme i předpokládanou výši škody vzniklé v důsledku události, na kterou se pojišťujeme. Uveďme si to na příkladu pojištění osob. Opakujícím se požadavkem ze strany klientů je pojištění na drobné úrazy. Taková zlomená končetina není bohužel výjimečně ojedinělá událost a setkáváme se s ní poměrně často ať už u nás samotných nebo v našem okolí. Logicky se toho bojíme, a proto se chceme pojistit. Ovšem pojištění by mělo krýt hlavně takové události, které výrazně ovlivní naši finanční situaci. Pokud nám zlomenina, která se léčí měsíc až dva, výrazně nabourá rodinný rozpočet, je třeba se zamyslet a ideálně své finance konzultovat s finančním poradcem.

Ať už jde o pojištění neživotní (majetek, auto), nebo pojištění osob, neměli bychom hledět až tak na pravděpodobnou frekvenci škody, jako na její maximální výši.

Zlomená noha nebo invalidní důchod?

Je zřejmé, že zlomení nohy je pravděpodobnější než to, že skončím jako invalidní důchodce. Finanční zátěž při těchto událostech je ale nesrovnatelná. Pokud si zlomím nohu, nebudu schopen vydělávat v závislosti na své profesi maximálně jednotky měsíců (pokud mě nepotkají další komplikace a nebude se jednat o velmi závažnou zlomeninu). Pokud skončím v invalidním důchodu, nebudu nejspíše schopen vydělávat několik dalších desetiletí. Podobné příklady lze najít i v dalších oblastech, ale myslím si, že pro ilustraci stačí tento.

Při řešení pojištění je tedy důležité odložit emoce stranou, uvědomit si co opravdu může ohrozit Vaši finanční situaci a dlouhodobý životní standard a na tyto události klást důraz. Naopak drobnosti, které se sice stát můžou, ale jejich dopad je zanedbatelný, nechat stranou.

Jak kdysi říkal jeden můj kolega: „Pojistěte si takové události, na základě kterých budete donuceni bydlet pod mostem a vybírat popelnice.“

Ing. Marek Kubis, EFA