Jak pojistit auto, abyste v případě nehody nepřicházeli zbytečně o bonusy

Na trhu je momentálně spousta kombinací pojištění a připojištění a může být obtížné se v nich orientovat. Při rozhodování hraje velkou roli samozřejmě hlavně cena a rozsah pojistného plnění. V tomto článku se proto zaměříme na faktor, jenž má na výši pojištění výrazný vliv, tedy na bonusový systém, díky kterému lze cenu pojištění Vašeho auta snížit až o tisíce korun.

Bonus a malus: jak je spočítat

Bonusy jsou řidičům udělovány za délku bezeškodného období předešlého pojištění, a to zpětně až do roku 2000. Za každých 12 měsíců tohoto bezeškodného období dává pojišťovna bonus (slevu) cca 5 až 10 % z povinného ručení, které je automaticky dáno zákonem. Jízdou bez nehod se tak můžete vyšplhat na slevu od 50 až do 60 % ze základní ceny. U některých pojišťoven tohoto bonusu dosáhnete daleko rychleji, protože je počítán progresivně (maximální bonus Vám bude udělen už po 7 letech bezeškodného období).

Pokud ovšem způsobíte pojistnou událost (Vaše pojišťovna musí Vaší vinou uhradit třetí osobě škodu z povinného ručení), od bezeškodného období se Vám odečte určitý počet měsíců, nejčastěji 36, což znamená, že způsobením jedné nehody se připravíte o 3 roky jízdy bez nehod a cena pojistného se zvýší o 15 % z této částky (bonus se sníží).

Délka tohoto období beze škod se často dostává i do tzv. malusu, zejména u nových řidičů. V tomto případě se bonus dostává do mínusu a sazba za pojištění auta se procentuálně zvyšuje. Maximální výše malusu dosahuje 150 %, což je 5× vyšší částka, než kterou zaplatí dobrý řidič s maximálním bonusem.

Povinné ručení a jeho limity

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích, je ze zákona sjednáváno každému majiteli vozidla. U povinného ručení za Vás pojišťovna zaplatí všechny škody, které způsobíte provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob, s výjimkou obecně stanovených výluk. 

Minimální částka, na kterou musíte své auto pojistit, je 35 mil. Kč na zdraví a 35 mil. Kč na majetek. Nemusí to být však dostačující třeba při hromadných dopravních nehodách, proto jsou na trhu i varianty se 75 mil. nebo 150 mil. pokrytím.

Důležité: V rámci povinného ručení pojišťovna platí pouze škodu vztahující se na újmu na zdraví nebo majetku třetích osob. Po Vámi způsobené nehodě můžete čerpat peníze na opravu vlastního vozu z havarijního připojištění.

Havarijní pojištění vs. připojištění k povinnému ručení

Havarijní pojištění můžete, ale nemusíte využít. Nahradí Vám škody způsobené živly nebo v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Navíc pojišťovny v rámci tohoto produktu nabízí také asistenční služby (odtah vozu, výměnu pneumatiky).

Pamatujte, že u havarijního pojištění Vám jsou strhávány bonusy za jakoukoliv havárii, která spadá do příslušné kategorie. Je třeba tedy vzít v potaz a poradit se se svým finančním zprostředkovatelem, zda má pro Vás havarijní pojištění smysl vzhledem k vyšší ceně. A to zejména v případě, kdy vlastníte starší auto, nebo jej nevyužíváte pravidelně. Dejte si také pozor, abyste zbytečně neplatili za riziko odcizení, pokud třeba auto garážujete apod. Pojistit se pouze proti některým z těchto rizik lze pomocí připojištění k povinnému ručení.

Připojištění k povinnému ručení vás ochrání proti jednotlivým rizikům, jako je např. střet se zvěří či odcizení a POZOR je zde rozdíl oproti havarijnímu pojištění, a to takový, že pokud náhradu škody nárokujete v rámci připojištění k povinnému ručení, nestrhávají se Vám bonusy, tudíž se nemění částka pojistného.

Co si pohlídat při pojištění auta

Ze všeho nejdřív se zamyslete nad riziky, jež Vaše auto mohou ohrozit, zaměřte se na lokalitu ve které bydlíte, jak často auto využíváte a pro jaké účely. Zvažte, zda máte předpoklad využít ochranu proti všem rizikům, která jsou zahrnuta v havarijním pojištění a nevystačíte si pouze s připojištěním, jenž Vám navíc nestrhává bonusy za případnou nehodu. Volba levnějšího připojištění k povinnému ručení je žádoucí u starších aut, a to zejména z důvodu nastavených limitů pro jednotlivá rizika. Např. u střetu se zvěří se tyto limity pohybují kolem 150 tis. Kč. Pokud ovšem škoda napáchaná na Vašem autě bude vyšší, pojišťovna Vám vyplatí pouze zmiňovaných 150 tis. Kč. Proto řidiči novějších a dražších aut volí komplexní havarijní pojištění. Může se také stát, že některé pojišťovny limity u připojištění nestanovují.

Ing. Zygmunt Grudziński