Vznik myšlenky o kolektivním investováním

Zdá se mi, že málokdo si uvědomuje, jak stará je myšlenka kolektivního investování.
Většinou lidé tipují, že první podílový fond vznikl někdy okolo roku 1930, což je víceméně pravda, pokud se budeme bavit o prvních oficiálních regulovaných podílových fondech. Nicméně samotná myšlenka kolektivního investování je mnohem starší.

Obecně uznávaným předchůdcem klasického podílového fondu je fond s názvem Eendragt Maak Magt neboli V jednotě je síla založený v roce 1774. Což je krásný název, který přesně vystihuje onu sílu kolektivního investování. Fond tehdy založil jistý nizozemský obchodník Adriaan van Ketwich.

Příběh tohoto fondu je velmi zajímavý a rád na něm klientům ukazuju, co vlastně podílový fond je a jaké jsou jeho výhody. Jedním z hlavních investorských záměrů tohoto fondu bylo dovážet koření z nizozemských kolonií. Dovoz koření byl v té době opravdu výnosný, ale ne každý si mohl dovolit vypravit loď a taky nikdy nebylo jisté, zda posádka výpravu přežije a jestli se daná loď vůbec vrátí.

Nicméně pokud se spojilo několik menších investorů, mohli vypravit více lodí najednou, tudíž mohli diverzifikovat riziko. Po prodeji koření si pak rozdělili výnos mezi sebe a správce fondu, který si nechal část pro sebe za správu fondu.


Stejně tomu je i dnes. Investiční společnost založí fond za určitým záměrem, například koupí jednotlivých akcií, a následně jej drobní investoři naplní svými penězi, zatímco správce portfolia kupuje nebo prodává jednotlivé akcie v čase dle potřeby.

Kdybychom měli tedy shrnout jednotlivé paralely výhod kolektivního investování, které platily tehdy a platí i dnes, tak zde určitě patří:

Diverzifikace (rozložení rizika)
Tehdejší drobný investor si nemohl dovolit koupit pět lodí a uspořádat celou výpravu sám. I kdyby si mohl koupit jednu loď a uspořádat výpravu, tak by zde stále bylo poměrně vysoké riziko, že se samotná loď s kořením nevrátí.Stejně tak i dnes si člověk stěží nakoupí několik set kusů dluhopisů nebo akcií z vlastních prostředků. Můžou mu k tomu dopomoci ETF fondy, ale zde již člověk přichází o aktivní správu portfolio manažera a je to spíše téma pro jiný článek.
Služby odborníka
Výpravu lodí řídil tehdy odborník, správce fondu uspořádal celou výpravu lodí a investor si s ničím nemusel lámat hlavu.Stejně tak i dnes investor vloží prostředky do fondu a nemusí přemýšlet například nad tím, do které akcie zainvestovat a do které naopak ne.
Úspora času
Hlavní výhody kolektivního investování ať už tehdy nebo dnes budou vždy spojené s úsporou času. Investor se nemusí dlouho rozmýšlet nad jednotlivými fondy, nemá časové náklady s pořízením jednotlivých kusů akcií a nemusí každý den monitorovat situaci na trhu, díky čemuž se může věnovat vlastní práci nebo své rodině.


Je jedno, zda je podkladovým aktivem výprava lodí nebo koupě akcií. Hlavní myšlenkou kolektivního investování stále zůstává Eendragt Maak Magt neboli V jednotě je síla.

Bc. Filip Halamíček, EFA