Složené úročení aneb 8.div světa

p.a.- „per annum“, zhodnocení za jeden rok

Úplným základem pro pochopení síly investic je složené úročení. Pomáhá totiž lidem nashromáždit velkou částku prostředků již s malým měsíčním vkladem. Již Albert Einstein prohlásil složené úročení za osmý div světa, a to pro jeho sílu jako mocnitele vložených prostředků.

Složené úročení funguje jednoduše tak, že se vám úročí již úroky z minulosti. Když vložíte na účet se zhodnocením 10%p.a. 100 000 Kč, tak první rok zaznamenáte zisk 10 000 Kč, což je stejné jako u jednoduchého úročení. Pokud se ale podíváte na druhý rok, tak se vám nepřipsalo dalších 10 000 Kč, ale 11 000 Kč. Je to tím, že se vám připsaly i úroky z minulých úroků. Oproti tomu u jednoduchého úročení se vždy úročí pouze prvotní vklad, to znamená, že se každý rok přičte pouze 10 000 Kč. Konečný výsledek složeného úročení je za 20 let investice 672 750 Kč, jednoduchým úročením by člověk nashromáždil pouze 300 000 Kč.

Pojďme si složené úročení ukázat na pár konkrétních příkladech. Když vložíte měsíčně 5 000 Kč na účet, který se vám zhodnotí 8 % ročně po dobu 35 let, tak za celé období vložíte na účet 2 100 000 Kč a díky zúročení bude konečná částka na konci 10 787 000 Kč.

Mohlo by se jednat o krásný příklad člověka, který se takto připravoval na penzi od svých 25 do 60 let. Ovšem, co kdyby začal spořit až ve svých 40 letech, kolik by musel měsíčně odkládat, aby dosáhl na stejnou částku? No již by místo 5 000 Kč musel posílat částku 18 827 Kč. Z toho důvodu mimochodem není radno přípravu na důchod a investování svých volných zdrojů dlouho odkládat a říkat si, že začnu, až…

Složené úročení má ale taky svou obrácenou stranu mince a může hrát i proti vám. Pomáhá totiž tichému zabijákovi peněz známému pod jménem inflace. Ta také využívá výhod složeného úročení naplno. Například věc, která se dala koupit před 20 lety za 100 000 Kč, by při 4%p.a. inflaci stála již 219 112 Kč.

Také může být velkým nepřítelem v případě přípravy na penzi. Například, pokud by třicetiletý člověk chtěl odejít v 60 letech do penze a čerpat měsíčně 20 000 Kč až do svých 75 let, musel by při 4% roční inflaci nashromáždit celkem 10 881 000 Kč místo 2 558 000 Kč ve světě bez inflace. (Počítáno s úročením 5 % p.a. během fáze spoření.)

Jak lze vidět na zmíněných příkladech, složené úročení je sice silnou zbraní při investování, nicméně může být i nepřítelem, obzvlášť pro lidi, kteří si prostředky raději ukládají tzn. „pod polštář“, než by využívali výhod investování.

Bc. Filip Halamíček, EFA