Co má největší vliv na úrokové sazby úvěrových produktů?

Pojem úroková sazba, co to vůbec znamená? Zjednodušeně se dá tvrdit, že se jedná o měřítko ceny peněz. Znázorňuje část jistiny, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli za stanovenou dobu. Spolu s úrokovými sazbami nesmíte opomenout také na inflaci, která hraje významnou roli. Děli se totiž na nominální a reálnou úrokovou sazbu. Nominální úrokové sazby se […]