Co má největší vliv na úrokové sazby úvěrových produktů?

Pojem úroková sazba, co to vůbec znamená? Zjednodušeně se dá tvrdit, že se jedná o měřítko ceny peněz. Znázorňuje část jistiny, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli za stanovenou dobu. Spolu s úrokovými sazbami nesmíte opomenout také na inflaci, která hraje významnou roli.

Děli se totiž na nominální a reálnou úrokovou sazbu. Nominální úrokové sazby se uvádí ve smlouvách o úvěrech, v reklamách na spořící produkty apod. Reálná úroková sazba značí, jak se změní kupní síla půjčených či vložených peněžních prostředků. Spočítá se tak, že se od nominální úrokové sazby odečte míra inflace.

Bankovní úrokové sazby jsou odvozeny od úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Ty zase reagují na základní úrokové sazby vyhlášené centrální bankou (ČNB). Krátkodobé úrokové sazby jsou ovlivňovány tzv. dvoutýdenní repo sazbou, což je sazba, kterou centrální banka úročí vklady komerčních bank. Čím vyšší je tato sazba, tím větší je motivace bank ukládat peníze u centrální banky, místo aby je půjčovaly firmám a domácnostem. Do ekonomiky bude proudit méně peněz a tempo růstu se zpomalí.

Další významnou úrokovou sazbou centrální banky je diskontní sazba. Ta úročí vklady bank, které zde ukládají přes noc. Jedná se o spodní hranici pohybu krátkodobých úrokových sazeb. Třetí úrokovou sazbou centrální banky je tzv. lombardní sazba, kterou se úročí úvěry poskytnuté komerčním bankám. Za tuto sazbu si banky zpravidla půjčují v případě, že si již nemohou půjčit na mezibankovním trhu.

V neposlední řadě se výše sazeb na mezibankovním trhu odvíjí od délky splatnosti sazby PRIBOR. Tato zkratka znamená Prague Interbank Offered Rate neboli pražská mezibankovní nabídková sazba. S touto sazbou si komerční banky půjčují finanční prostředky navzájem. Aktuální sazbu pro jednotlivé splatnosti (od 1 dne do 1 roku) lze najít ZDE.

Výše uvedené sazby jsou hlavními aspekty při odvozování bankovních úrokových sazeb pro své klienty. Dále si banky u úvěru přičítají svou nákladovou sazbu, rizikové přirážky například za daný produkt, délku splatnosti, náklady na kapitál. Důležitou roli při výpočtu finální úrokové sazby hraje rovněž bonita klienta, což představuje důvěryhodnost a zároveň schopnost žadatele o úvěr dostát svým závazkům. V poslední řadě se nesmí zapomenout na ziskovou přirážku banku neboli marži.

Při výběru vhodného úvěrového produktu je potřeba myslet i na další podmínky než je samotná úroková sazba. Proto je vhodnější poradit se s finančním poradcem a zkonzultovat více možností než se bezhlavě pouštět do prvního produktu, který uvidíte.

Ing. Tomáš Kovář