Důchody Archivy - 4poradci

Daňové úlevy ve finančních produktech

V tomto článku jsem se rozhodl pro Vás sepsat přehled produktů, které stát podporuje, ať už formou příspěvku nebo daňové úlevy. Obvykle bývá státní podpora nebo daňové úlevy podmíněny držením produktu po určitou dobu/do určitého věku. Penzijní připojištění/Doplňkové penzijní spoření: tento produkt stát podporuje jak formou příspěvku, tak daňové úlevy. Výše podpory se odvíjí od výše platby, […]

Penzijní připojištění – co s ním v kontextu současné ekonomické situace

Penzijní spoření je jeden z nejrozšířenějších finančních produktů v ČR. V tomto článku bych se chtěl zaměřit na jeho starší variantu – penzijní připojištění, které bylo možné sjednat do 31.12.2012. Tento produkt je díky garanci nezáporného zhodnocení, státnímu příspěvku, daňovým úlevám a možným příspěvkům zaměstnavatele velmi populární nástroj přípravy na penzi. Všechny tyto benefity ovšem dle mého názoru […]