Daňové úlevy ve finančních produktech

V tomto článku jsem se rozhodl pro Vás sepsat přehled produktů, které stát podporuje, ať už formou příspěvku nebo daňové úlevy. Obvykle bývá státní podpora nebo daňové úlevy podmíněny držením produktu po určitou dobu/do určitého věku.

Penzijní připojištění/Doplňkové penzijní spořenítento produkt stát podporuje jak formou příspěvku, tak daňové úlevy. Výše podpory se odvíjí od výše platby, pro maximální státní příspěvek je nutná platba min. 1 000 Kč měsíčně, pro maximální daňovou úlevu (15 % z částky nad 12 000 ročně) ve výši 3 600 Kč ročně je nutná platba min. 3 000 Kč měsíčně. Pokud chcete spoření ukončit řádně a ponechat si státní příspěvky i daňové úlevy, je nutné splnit pravidlo 60/60 – spořit minimálně 60 měsíců a minimálně do 60 let. Splněny musí být obě podmínky. Maximální výše podpory je tedy celkem 6 360 Kč ročně (2 760 Kč za státní příspěvky a 3 600 Kč za daňovou úlevu) při platbě 36 000 Kč ročně.

Tento obrázek nemá žádný popisek

Životní pojištění s rezervotvornou složkou: vklady na smlouvu o životním pojištění mohou snížit základ daně až o 24 000 Kč při platbě 24 000 Kč ročně a při splnění určitých podmínek. Zaprvé daňový základ snižuje pouze ta část prostředků, která jde na investici nebo na krytí rizika smrti (z platby za ostatní připojištění se daňový základ nesnižuje). Dále pojistník musí být shodný s pojištěným, výběr nastane až po splnění podmínky 60/60 (viz penzijní připojištění) a ze smlouvy nesmí být umožněna průběžná výplata finančních prostředků během trvání smlouvy.

Stavební spořenízde Vám stát přidá k Vašemu vkladu 10 %, maximálně však z částky 20 000 Kč ročně. Maximální výše příspěvku je tedy 2 000 Kč ročně. Abyste si příspěvky mohli ponechat, musíte smlouvu držet minimálně po dobu 6 let (vázací doba).

Hypoteční úvěr/úvěr ze stavebního spoření: od základu daně si můžete odečíst až 300 000 Kč (úvěry sjednané do konce roku 2020), nebo 150 000 Kč (úvěry od roku 2021). Úspora tedy činí maximálně 45 000 Kč, nebo 22 500 Kč (15 % ze zaplacených úroků).

Je zřejmé, že státní podpora je vždy vykoupena nejrůznějšími podmínkami. Je proto důležité vždy zvážit, zda je pro Vás výhodnější statní podpora, nebo svobodnější nakládaní s prostředky.

Ing. Marek Kubis, EFA