Penzijní připojištění – co s ním v kontextu současné ekonomické situace

Penzijní spoření je jeden z nejrozšířenějších finančních produktů v ČR. V tomto článku bych se chtěl zaměřit na jeho starší variantu – penzijní připojištění, které bylo možné sjednat do 31.12.2012. Tento produkt je díky garanci nezáporného zhodnocení, státnímu příspěvku, daňovým úlevám a možným příspěvkům zaměstnavatele velmi populární nástroj přípravy na penzi.

Všechny tyto benefity ovšem dle mého názoru způsobují, že klienty penzijního připojištění nezajímá, jak jsou jejich prostředky zhodnocovány. Pokud k Vašim penězům stát přihodí příspěvek a něco Vám přispěje taky zaměstnavatel, tak Vám hodnota na účtu hezky roste. To sice ano, nominální hodnota prostředků v čase roste, ovšem reálná hodnota růst nemusí. V následující tabulce je přehledně znázorněno zhodnocení, kterého dosahovaly jednotlivé penzijní společnosti od roku 2013.

Na obrázku můžete vidět, že drtivá většina penzijních spoření nepokryje ani průměrnou inflaci, natož aby prostředky nějakým způsobem zhodnocovaly.

Na dalším obrázku je uvedena inflace od roku 2013 do roku 2021.

U klientů se často setkávám s názorem, že je to extrémně výhodné, protože mají jistotu nezáporného zhodnocení. To je pravda, nominálně ano. Ale pokud je cíl ČNB držet inflaci dlouhodobě na cca 2 %, reálně prostředky na penzijním připojištění ztrácí svou hodnotu.

Oproti tomu v modernější variantě (od 01.01.2013) známé pod názvem „doplňkové penzijní spoření“, už můžete ovlivnit investiční strategii, tudíž i potenciální výnos. Ovšem v této variantě již garance nezáporného zhodnocení není. A zde je kámen úrazu. Spousta mých klientů nejprve nechce změnit své penzijní spoření na novější typ, protože tam přeci není garance. Abychom se drželi faktů, přikládám tabulku zhodnocení doplňkových penzijních spoření od roku 2013.

V této tabulce lze vidět rozptyl mezi jednotlivými fondy. Konzervativní strategie kolísají méně, dynamické více. Ovšem z obou tabulek je jedno zřejmé. U penzijního připojištění máte garanci, že reálně (po odečtení inflace) proděláte, u doplňkového penzijního spoření máte šanci, že reálně vyděláte.

Nechci Vám od stolu radit, abyste si automaticky změnili své penzijní připojištění na novější typ. Vždy je třeba zvážit všechny proměnné, ať už jde o averzi k riziku, investiční horizont, Vaše cíle nebo například možnost výsluhové penze (výběr 50 % prostředků, které jsou na penzijním připojištění). Ovšem pokud aktuálně spoříte v penzijním připojištění, rozhodně je vhodné všechny tyto proměnné zvážit, protože vzhledem k mizivé výkonnosti penzijních spoření stačí aby současná inflace vydržela i poměrně krátkou dobu a velká část vaší budoucí kupní síly bude ztracena.

Ing. Marek Kubis, EFA