Jak se chovat během propadu na akciovém trhu?

Jedná se o velice důležitou otázku a rozhodně byste na ni měli znát odpověď již předtím, než začnete investovat. Propady na akciovém trhu jsou totiž běžné a člověk s nimi jednoduše musí počítat. Historicky se můžeme setkat s různě velkými propady a lze je rozdělit do dvou základních skupin.

První z nich jsou poklesy o více než 10 %, ty nazýváme korekcemi. Například u indexu Dow Jones došlo ke korekci mezi lety 1900 – 2022 celkem 131krát, v průměru tedy zhruba jednou ročně.

Druhou skupinou je tzv. medvědí trh, který se z takové korekce občas vyklube a kterým označujeme propady o více jak 20 %. K tomu u indexu Dow Jones (vysvětlení pojmu na konci textu) došlo zhruba jednou za 3,5 roku. I přesto za celou dobu hodnota firem v indexu vyrostla o 10,1 % ročně.

Můžete si tedy všimnout, že propady jsou celkem časté a je potřeba být na ně připraven nejenom psychicky ale i finančně. Co se týká psychické stránky, tak je nezbytné si připustit, že k propadu o více jak 20 % jistě občas dojde, zvláště pokud investujete v dlouhodobém horizontu. Jak se v tomto případě tedy zachovat? Pokud jste dlouhodobými investory a víte, že své prostředky máte v plánu vybírat za 10 a více let, je vhodné využít této „slevy“ a dokoupit své pozice.

Ono totiž když kurz podílového fondu činí 1 000 Kč, tak si za 1 000 Kč koupíte 1 podílovou jednotku. Pokud však hodnota kurzu poklesne o 50 % na 500, tak si za oněch 1 000 Kč koupíte podíly 2.

Propad na akciovém trhu

Z pozice dlouhodobého investora je tudíž potřeba vnímat takovýto propad jako šanci k nákupu a ne jako důvod k depresi. Proto musíte být na tento vývoj předem připraveni a již na začátku si definovat, jak se v tomto momentu zachováte, i když to bývá těžké psychicky ustát.

Jak už jsem výše zmiňoval, tak nestačí být připraven jen psychicky ale i finančně. Jako správní investoři byste neměli ve svém portfoliu zapomenout na hotovost připravenou k využití oné „slevy“. Hotovost by měla být ideálně uložena na spořicím účtu. Případně můžete v daný moment přeskupit procentuální rozdělení svého portfolia, to znamená například odprodat část dluhopisového portfolia a nakoupit za to akcie. Na to však musí být vhodné podmínky, ideálně by vám tím totiž neměla vzniknout daňová povinnost a v neposlední řadě by měla být vhodná doba pro prodej dluhopisové části portfolia.

Závěrem bych tedy rád shrnul celý článek následovně. Je důležité stanovit si scénář, ve kterém si definujete, jak se zachovat v případě propadu na trhu a také je potřeba mít pro tuto situaci připravenou finanční rezervu.

Bc. Filip Halamíček, EFA